PHỤ HUYNH - HỌC SINH TÌM GIA SƯ

0915 244 799

ĐĂNG KÝ
TÌM GIA SƯ

GIÁO VIÊN - SINH VIÊN LÀM GIA SƯ

0162 655 1318

ĐĂNG KÝ
LÀM GIA SƯ

Làm gia sư

Giới thiệu lớp mới nhận lệ phí cao

Giới thiệu lớp mới nhận lệ phí cao

Hợp tác giới thiệu lớp mới cho Trung tâm, bạn sẽ nhận được 60% lệ phí lớp mới đó
Thỏa thuận cộng tác gia sư

Thỏa thuận cộng tác gia sư

Vì quyền lợi và uy tín lâu dài của hai bên Gia sư đọc kỹ Thỏa thuận cộng tác gia sư trước khi nhận lớp. Trung Tâm Gia Sư Mỹ Đức và Cộng tác viên Gia Sư cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung và điều khoản thỏa thuận dưới đây.
Quy trình đăng ký làm gia sư - nhận lớp

Quy trình đăng ký làm gia sư - nhận lớp

Trung tâm gia sư Mỹ Đức giới thiệu các quy trình, để các Bạn gia sư nắm rõ (các bạn vui lòng đọc kỹ). I. Đăng ký làm Gia Sư. II. Đăng ký nhận lớp. III. Lệ phí nhận lớp và phương thức thanh toán.
Lệ phí nhận lớp và phương thức thanh toán

Lệ phí nhận lớp và phương thức thanh toán

Trung tâm có 2 cách thanh toán phí nhận lớp sau. Thanh toán trực tiếp: Các bạn đến văn phòng của Trung tâm theo địa chỉ ghi trên Website. Thanh toán chuyển khoản: Phương thức này hỗ trợ các bạn ở xa không muốn tới Trung tâm.