PHỤ HUYNH - HỌC SINH TÌM GIA SƯ

0915 244 799

ĐĂNG KÝ
TÌM GIA SƯ

GIÁO VIÊN - SINH VIÊN LÀM GIA SƯ

032 655 1318

ĐĂNG KÝ
LÀM GIA SƯ

Thống kê nhận lớp

Stt Họ tên SDT/Ngày đăng ký Lớp dạy Mã lớp Hình thức/Lệ phí Trang thái Chi tiết lớp
1 MAI THỊ VÂN
Hiện là: Sinh viên
*** *** 0936
2020-09-24 14:23:54
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý Lớp 6 ở Tp. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,800,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151748 Chuyển khoản
30% = 540,000 vnđ
Không đạt Xem
2 NGUYỄN DUY PHƯỚC
Hiện là: Giáo viên
*** *** 7501
2020-09-24 11:08:19
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
151745 Chuyển khoản
30% = 600,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
3 BẾ THỊ HỒNG CHUYÊN
Hiện là: Giáo viên
*** *** 4800
2020-09-24 05:33:08
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý Lớp 6 ở Tp. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,800,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151748 Chuyển khoản
30% = 540,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
4 ĐINH THÀNH TRUNG
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 2344
2020-09-23 11:14:04
Cần gia sư dạy môn Vật lý Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,000,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151746 Chuyển khoản
30% = 300,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
5 ĐINH THÀNH TRUNG
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 2344
2020-09-23 11:12:09
Cần gia sư dạy môn Hóa học Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,000,000 đ
Đã đăng ký: 3 Gia sư
151747 Chuyển khoản
30% = 300,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
6 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG
Hiện là: Giáo viên
*** *** 3838
2020-09-22 19:58:12
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
151745 Chuyển khoản
30% = 600,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
7 TRẦN THỊ HẬU
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 3541
2020-09-22 14:02:20
Cần gia sư dạy môn Hóa học Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,000,000 đ
Đã đăng ký: 3 Gia sư
151747 Chuyển khoản
30% = 300,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
8 HỒ KHÁNH UYÊN
Hiện là: Giáo viên
*** *** 1156
2020-09-22 10:26:34
Cần gia sư dạy môn Hóa học Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,000,000 đ
Đã đăng ký: 3 Gia sư
151747 Chuyển khoản
30% = 300,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
9 NGUYỄN DUY LUÂN
Hiện là: Giáo viên
*** *** 7891
2020-09-22 08:27:58
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
151745 Chuyển khoản
30% = 600,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
10 HỒ NGUYỄN CÔNG THÀNH
Hiện là: Giáo viên
*** *** 8728
2020-09-22 04:06:06
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
151745 Chuyển khoản
30% = 600,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
11 LÊ THỊ KHÁNH HOÀ
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 0815
2020-09-21 15:39:11
Cần gia sư dạy môn Vật lý Lớp 10 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151740 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
12 LÊ THỊ THANH HẰNG
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 1341
2020-09-21 10:17:49
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 ở Tp. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151742 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
13 LÊ THỊ THANH HẰNG
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 1341
2020-09-21 10:09:42
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 ở Tp. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151743 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
14 PHẠM THỊ THU TRANG
Hiện là: Thạc sỹ
*** *** 7905
2020-09-20 19:20:47
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng việt,Báo bài,Rèn chữ Lớp 3 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,800,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151744 Chuyển khoản
30% = 540,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
15 NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 8763
2020-09-20 18:22:51
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 ở Tp. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151742 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
16 NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 8763
2020-09-20 18:10:49
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 ở Tp. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151743 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
17 NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 8763
2020-09-20 18:10:14
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý,Ngữ văn,Tiếng Anh Lớp 7 ở Tp. Thuận An,Bình Dương
Lương: 2,400,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151732 Chuyển khoản
30% = 720,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
18 BẾ THỊ HỒNG CHUYÊN
Hiện là: Giáo viên
*** *** 4800
2020-09-18 17:02:34
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý Lớp 7 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,640,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151739 Chuyển khoản
30% = 792,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
19 NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
Hiện là: Giáo viên
*** *** 5507
2020-09-17 09:13:37
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng việt,Báo bài,Rèn chữ Lớp 2 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,800,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151737 Chuyển khoản
30% = 540,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
20 LÊ DƯƠNG BẢO KHANH
Hiện là: Giáo viên
*** *** 4526
2020-09-16 09:58:35
Cần gia sư dạy môn Vật lý Lớp 10 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
151706 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Không đạt Xem
Từ khóa tìm kiếm nhiều

Gia sư TpHCM | Gia sư tại nhà | Gia sư sư phạm | Gia sư giỏi | Dạy kèm tại nhà | Gia sư dạy kèm | Gia sư uy tín | Gia sư luyện thi ĐH | Gia sư môn Toán | Gia sư môn Lý | Gia sư môn Hóa | Gia sư môn Sinh | Gia sư môn Văn | Gia sư tiếng Anh | Gia sư luyện chữ đẹp | Gia sư Tin học | Gia sư môn vẽ | Gia sư môn nhạc | Gia sư lớp Lá