PHỤ HUYNH - HỌC SINH TÌM GIA SƯ

0915 244 799

ĐĂNG KÝ
TÌM GIA SƯ

GIÁO VIÊN - SINH VIÊN LÀM GIA SƯ

0162 655 1318

ĐĂNG KÝ
LÀM GIA SƯ

Thống kê nhận lớp

Stt Họ tên SDT/Ngày đăng ký Lớp dạy Mã lớp Hình thức/Lệ phí Trang thái Chi tiết lớp
1 NGUYỄN THỊ LOAN
Hiện là: Cử nhân
*** *** 9275
2018-06-24 23:42:14
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15679 Chuyển khoản
30% = 600,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
2 VÕ ĐẠI BỬU
Hiện là: Cử nhân
*** *** 5398
2018-06-24 21:09:10
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15679 Chuyển khoản
30% = 600,000 vnđ
Không đạt Xem
3 NGUYỄN LINH ĐAN
Hiện là: Giáo viên
*** *** 0445
2018-06-24 20:23:17
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15679 Chuyển khoản
30% = 600,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
4 NGUYỄN VĂN THÀNH
Hiện là: Cử nhân
*** *** 0470
2018-06-24 19:45:15
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15679 Chuyển khoản
30% = 600,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
5 PHAN THỊ KIỀU LOAN
Hiện là: Sinh viên
*** *** 3053
2018-06-24 19:32:52
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,440,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15675 Chuyển khoản
30% = 432,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
6 LÊ THỊ TÚ
Hiện là: Thạc sỹ
*** *** 1597
2018-06-24 10:14:51
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý,Hóa học Lớp 10 ở TX. Dĩ An,Bình Dương
Lương: 3,640,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15643 Chuyển khoản
30% = 1,092,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
7 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
Hiện là: Sinh viên
*** *** 4868
2018-06-24 08:58:41
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,440,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15675 Chuyển khoản
30% = 432,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
8 TRẦN THÁI NHƯ NGỌC
Hiện là: Sinh viên
*** *** 2832
2018-06-23 15:47:59
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,440,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15675 Chuyển khoản
30% = 432,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
9 TRẦN THÁI NHƯ NGỌC
Hiện là: Sinh viên
*** *** 2832
2018-06-23 15:44:08
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý,Tiếng Anh Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,920,000 đ
Đã đăng ký: 5 Gia sư
15638 Chuyển khoản
30% = 576,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
10 TRẦN THÁI NHƯ NGỌC
Hiện là: Sinh viên
*** *** 2832
2018-06-23 15:42:21
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 4 ở H. Bến Cát,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
15677 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
11 NGUYỄN THỊ BÍCH HẢO
Hiện là: Sinh viên
*** *** 8607
2018-06-23 12:16:46
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,440,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15675 Chuyển khoản
30% = 432,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
12 LÊ THỊ TUYẾT
Hiện là: Giáo viên
*** *** 7809
2018-06-23 12:00:59
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh,Tiếng việt Lớp 4 ở H. Bến Cát,Bình Dương
Lương: 1,500,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
15676 Chuyển khoản
30% = 450,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
13 NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG
Hiện là: Cử nhân
*** *** 3983
2018-06-23 11:47:14
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh Lớp 6 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 3,200,000 đ
Đã đăng ký: 7 Gia sư
15674 Chuyển khoản
30% = 960,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
14 HOÀNG THỊ BÍCH THỦY
Hiện là: Giáo viên
*** *** 9627
2018-06-23 08:35:08
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh Lớp 6 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 3,200,000 đ
Đã đăng ký: 7 Gia sư
15674 Chuyển khoản
30% = 960,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
15 PHAN HỒNG MỸ DUYÊN
Hiện là: Cử nhân
*** *** 4640
2018-06-22 23:28:58
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh Lớp 6 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 3,200,000 đ
Đã đăng ký: 7 Gia sư
15674 Chuyển khoản
30% = 960,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
16 VŨ THỊ NGHĨA
Hiện là: Giáo viên
*** *** 4273
2018-06-22 19:43:59
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh Lớp 6 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 3,200,000 đ
Đã đăng ký: 7 Gia sư
15674 Chuyển khoản
30% = 960,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
17 LÊ THỊ THU TRANG
Hiện là: Giáo viên
*** *** 1916
2018-06-22 18:30:45
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh Lớp 6 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 3,200,000 đ
Đã đăng ký: 7 Gia sư
15674 Chuyển khoản
30% = 960,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
18 NGUYỄN NGỌC CHÂU NGÂN
Hiện là: Giáo viên
*** *** 3087
2018-06-22 17:38:00
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh Lớp 6 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 3,200,000 đ
Đã đăng ký: 7 Gia sư
15674 Chuyển khoản
30% = 960,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
19 NGUYỄN THỊ DUNG
Hiện là: Giáo viên
*** *** 6034
2018-06-22 17:33:10
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh Lớp 6 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 3,200,000 đ
Đã đăng ký: 7 Gia sư
15674 Chuyển khoản
30% = 960,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
20 TRẦN ANH CHÍ
Hiện là: Giáo viên
*** *** 3168
2018-06-22 13:13:39
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 ở TX. Dĩ An,Bình Dương
Lương: 4,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15655 Chuyển khoản
30% = 1,200,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem