PHỤ HUYNH - HỌC SINH TÌM GIA SƯ

0915 244 799

ĐĂNG KÝ
TÌM GIA SƯ

GIÁO VIÊN - SINH VIÊN LÀM GIA SƯ

032 655 1318

ĐĂNG KÝ
LÀM GIA SƯ

Thống kê nhận lớp

Stt Họ tên SDT/Ngày đăng ký Lớp dạy Mã lớp Hình thức/Lệ phí Trang thái Chi tiết lớp
1 NGUYỄN DUY TÂM
Hiện là: Giáo viên
*** *** 9983
2019-11-19 18:29:36
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý Lớp 7 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,760,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151549 Chuyển khoản
30% = 528,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
2 VÕ NHẬT CƯỜNG
Hiện là: Giáo viên
*** *** 1701
2019-11-19 11:56:58
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,600,000 đ
Đã đăng ký: 3 Gia sư
151539 Chuyển khoản
30% = 480,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
3 DƯƠNG QUÝ PHI
Hiện là: Giáo viên
*** *** 1383
2019-11-19 10:18:23
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng việt Lớp 1 ở TX. Tân Uyên,Bình Dương
Lương: 4,000,000 đ
Đã đăng ký: 3 Gia sư
151471 Chuyển khoản
30% = 1,200,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
4 DƯƠNG QUÝ PHI
Hiện là: Giáo viên
*** *** 1383
2019-11-19 10:05:33
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh,Tiếng việt,Báo bài Lớp 2 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151510 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
5 DƯƠNG QUÝ PHI
Hiện là: Giáo viên
*** *** 1383
2019-11-19 09:47:38
Cần gia sư dạy môn Ngữ văn Lớp 6 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
151541 Chuyển khoản
30% = 600,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
6 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN
Hiện là: Giáo viên
*** *** 2911
2019-11-19 01:31:24
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,760,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151550 Chuyển khoản
30% = 528,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
7 TRẦN THÚY HẰNG
Hiện là: Cử nhân Cao Đẳng
*** *** 2368
2019-11-18 20:10:12
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý Lớp 7 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,760,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151549 Chuyển khoản
30% = 528,000 vnđ
Không đạt Xem
8 CAO THỊ GIANG
Hiện là: Giáo viên
*** *** 0033
2019-11-18 17:07:53
Cần gia sư dạy môn Toán,Hóa học Lớp 8 ở TX. Dĩ An,Bình Dương
Lương: 1,440,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151526 Chuyển khoản
30% = 432,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
9 NGUYỄN THỊ LOAN
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 9275
2019-11-18 00:25:16
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,600,000 đ
Đã đăng ký: 3 Gia sư
151539 Chuyển khoản
30% = 480,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
10 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO
Hiện là: Thạc sỹ
*** *** 6156
2019-11-16 19:52:02
Cần gia sư dạy môn Vật lý,Hóa học Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,760,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151546 Chuyển khoản
30% = 528,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
11 PHẠM THỊ KIM HẰNG
Hiện là: Giáo viên
*** *** 7247
2019-11-16 15:49:32
Cần gia sư dạy môn Vật lý,Hóa học Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,760,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151546 Chuyển khoản
30% = 528,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
12 LÊ SƠN THANH
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 4397
2019-11-16 09:50:06
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,760,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151545 Chuyển khoản
30% = 528,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
13 LÊ THỊ HỒNG SƯƠNG
Hiện là: Sinh viên
*** *** 9661
2019-11-15 17:48:10
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý,Hóa học,Ngữ văn Lớp 8 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 3,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
151443 Chuyển khoản
30% = 900,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
14 LÊ THỊ HỒNG SƯƠNG
Hiện là: Sinh viên
*** *** 9661
2019-11-15 11:18:47
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh,Tiếng việt,Báo bài Lớp 3 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151494 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
15 NGUYỄN DUY LUÂN
Hiện là: Giáo viên
*** *** 7891
2019-11-14 17:23:24
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý Lớp 10 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 4,800,000 đ
Đã đăng ký: 6 Gia sư
151479 Chuyển khoản
30% = 1,440,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
16 NGUYỄN DUY LUÂN
Hiện là: Giáo viên
*** *** 7891
2019-11-14 17:00:37
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 2,400,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
151498 Chuyển khoản
30% = 720,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
17 ĐẶNG MINH TRUNG
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 2094
2019-11-13 23:10:40
Cần gia sư dạy môn Hóa học Lớp 12 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,600,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151528 Tới trung tâm
35% = 560,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
18 NGUYỄN THỊ DIỆU
Hiện là: Giáo viên
*** *** 7830
2019-11-13 13:41:10
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151524 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
19 NGUYỄN THỊ DIỆU
Hiện là: Giáo viên
*** *** 7830
2019-11-13 11:50:37
Cần gia sư dạy môn Ngữ văn Lớp 9 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
151540 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
20 NGUYỄN THỊ DIỆU
Hiện là: Giáo viên
*** *** 7830
2019-11-13 11:50:01
Cần gia sư dạy môn Ngữ văn Lớp 6 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,000,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
151541 Chuyển khoản
30% = 600,000 vnđ
Không đạt Xem
Từ khóa tìm kiếm nhiều

Gia sư TpHCM | Gia sư tại nhà | Gia sư sư phạm | Gia sư giỏi | Dạy kèm tại nhà | Gia sư dạy kèm | Gia sư uy tín | Gia sư luyện thi ĐH | Gia sư môn Toán | Gia sư môn Lý | Gia sư môn Hóa | Gia sư môn Sinh | Gia sư môn Văn | Gia sư tiếng Anh | Gia sư luyện chữ đẹp | Gia sư Tin học | Gia sư môn vẽ | Gia sư môn nhạc | Gia sư lớp Lá