PHỤ HUYNH - HỌC SINH TÌM GIA SƯ

0915 244 799

ĐĂNG KÝ
TÌM GIA SƯ

GIÁO VIÊN - SINH VIÊN LÀM GIA SƯ

0162 655 1318

ĐĂNG KÝ
LÀM GIA SƯ

Thống kê nhận lớp

Stt Họ tên SDT/Ngày đăng ký Lớp dạy Mã lớp Hình thức/Lệ phí Trang thái Chi tiết lớp
1 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM
Hiện là: Sinh viên
*** *** 1512
2018-09-26 16:53:22
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 6 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 880,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
15837 Chuyển khoản
30% = 264,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
2 LÊ THỊ DIỄM PHƯƠNG
Hiện là: Giáo viên
*** *** 2487
2018-09-26 14:05:29
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng việt,Báo bài Lớp 4 ở TX. Dĩ An,Bình Dương
Lương: 2,400,000 đ
Đã đăng ký: 3 Gia sư
15834 Chuyển khoản
30% = 720,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
3 NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Hiện là: Sinh viên
*** *** 7555
2018-09-26 10:26:00
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng việt,Báo bài Lớp 3 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
15828 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
4 PHẠM THỊ THƯỞNG
Hiện là: Thạc sỹ
*** *** 3606
2018-09-26 07:35:17
Cần gia sư dạy môn Toán,Hóa học Lớp 11 ở TX. Dĩ An,Bình Dương
Lương: 3,520,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
15835 Chuyển khoản
30% = 1,056,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
5 TRỊNH THỊ YẾN NHƯ
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 6078
2018-09-25 18:06:10
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng việt,Báo bài Lớp 4 ở TX. Dĩ An,Bình Dương
Lương: 2,400,000 đ
Đã đăng ký: 3 Gia sư
15834 Chuyển khoản
30% = 720,000 vnđ
Không đạt Xem
6 TRỊNH THỊ YẾN NHƯ
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 6078
2018-09-25 18:04:10
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 2 ở TX. Dĩ An,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15793 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
7 VŨ THỊ NỤ
Hiện là: Giáo viên
*** *** 9346
2018-09-25 14:39:51
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng việt,Báo bài Lớp 4 ở TX. Dĩ An,Bình Dương
Lương: 2,400,000 đ
Đã đăng ký: 3 Gia sư
15834 Chuyển khoản
30% = 720,000 vnđ
Không đạt Xem
8 NGUYỄN TUYỀN TIẾN
Hiện là: Cử nhân Cao Đẳng
*** *** 6877
2018-09-25 06:48:06
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý,Hóa học,Tiếng Anh Lớp 10 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 3,120,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15832 Chuyển khoản
30% = 936,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
9 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM
Hiện là: Sinh viên
*** *** 1512
2018-09-24 23:52:30
Cần gia sư dạy môn Toán,Ngữ văn,Báo bài Lớp 6 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,200,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15747 Chuyển khoản
30% = 660,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
10 HỒ NGUYỄN CÔNG THÀNH
Hiện là: Giáo viên
*** *** 8728
2018-09-24 19:37:05
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý,Hóa học,Tiếng Anh Lớp 10 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 3,120,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15832 Chuyển khoản
30% = 936,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
11 TRẦN THỊ THANH HIẾU
Hiện là: Giáo viên
*** *** 1327
2018-09-24 14:20:10
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng việt,Rèn chữ Lớp 1 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 4,000,000 đ
Đã đăng ký: 6 Gia sư
15823 Chuyển khoản
30% = 1,200,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
12 HỒ LÝ MINH NGHĨA
Hiện là: Giáo viên
*** *** 0903
2018-09-24 12:09:01
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng việt,Rèn chữ Lớp 1 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 4,000,000 đ
Đã đăng ký: 6 Gia sư
15823 Chuyển khoản
30% = 1,200,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
13 PHẠM THỊ THỦY TIÊN
Hiện là: Sinh viên
*** *** 4949
2018-09-23 10:02:40
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng việt Lớp 2 ở TX. Dĩ An,Bình Dương
Lương: 800,000 đ
Đã đăng ký: 6 Gia sư
15798 Chuyển khoản
30% = 240,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
14 NGÔ THỊ KIM THY
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 0590
2018-09-22 11:08:56
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 3 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,800,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
15829 Chuyển khoản
30% = 540,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
15 LƯU KỲ PHONG
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 7565
2018-09-21 15:14:02
Cần gia sư dạy môn Vật lý,Hóa học,Tiếng Anh Lớp 12 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 3,200,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15825 Chuyển khoản
30% = 960,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
16 BÙI THỊ THANH NGA
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 8130
2018-09-21 14:42:19
Cần gia sư dạy môn Vật lý,Hóa học,Tiếng Anh Lớp 12 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 3,200,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15825 Chuyển khoản
30% = 960,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
17 NGUYỄN THỊ HOÀI ĐANG
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 7813
2018-09-21 13:32:00
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 ở H. Nam Tân Uyên,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15812 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
18 ĐINH MINH THẮNG
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 5415
2018-09-21 12:54:49
Cần gia sư dạy môn Vật lý Lớp 7 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 800,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15827 Tới trung tâm
35% = 280,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
19 ĐỖ VĂN LUẬN
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 4462
2018-09-21 11:51:51
Cần gia sư dạy môn Vật lý Lớp 7 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 800,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15827 Chuyển khoản
30% = 240,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
20 NGUYỄN THỊ THU
Hiện là: Cử nhân Đại Học
*** *** 7233
2018-09-21 09:36:43
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý,Ngữ văn Lớp 6 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,800,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15824 Chuyển khoản
30% = 540,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
Từ khóa tìm kiếm nhiều

Gia sư TpHCM | Gia sư tại nhà | Gia sư sư phạm | Gia sư giỏi | Dạy kèm tại nhà | Gia sư dạy kèm | Gia sư uy tín | Gia sư luyện thi ĐH | Gia sư môn Toán | Gia sư môn Lý | Gia sư môn Hóa | Gia sư môn Sinh | Gia sư môn Văn | Gia sư tiếng Anh | Gia sư luyện chữ đẹp | Gia sư Tin học | Gia sư môn vẽ | Gia sư môn nhạc | Gia sư lớp Lá