PHỤ HUYNH - HỌC SINH TÌM GIA SƯ

0915 244 799

ĐĂNG KÝ
TÌM GIA SƯ

GIÁO VIÊN - SINH VIÊN LÀM GIA SƯ

0162 655 1318

ĐĂNG KÝ
LÀM GIA SƯ

Thống kê nhận lớp

Stt Họ tên SDT/Ngày đăng ký Lớp dạy Mã lớp Hình thức/Lệ phí Trang thái Chi tiết lớp
1 VÕ ĐẠI BỬU
Hiện là: Cử nhân
*** *** 5398
2018-03-18 19:26:07
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 7 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 880,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
15520 Chuyển khoản
30% = 264,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
2 NGUYỄN TÚ TÀI
Hiện là: Sinh viên
*** *** 8640
2018-03-17 23:30:34
Cần gia sư dạy môn Toán,Hóa học Lớp 11 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 2,400,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
15513 Chuyển khoản
30% = 720,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
3 PHẠM THỊ THU TRANG
Hiện là: Thạc sỹ
*** *** 7905
2018-03-17 18:31:05
Cần gia sư dạy môn Toán,Ngữ văn Lớp 7 ở H. Nam Tân Uyên,Bình Dương
Lương: 2,880,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15516 Chuyển khoản
30% = 864,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
4 HÀ ĐÌNH TUẤN ANH
Hiện là: Cử nhân
*** *** 7719
2018-03-17 17:14:29
Cần gia sư dạy môn Toán,Ngữ văn Lớp 7 ở H. Nam Tân Uyên,Bình Dương
Lương: 2,880,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15516 Chuyển khoản
30% = 864,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
5 NGUYỄN THỊ LOAN
Hiện là: Cử nhân
*** *** 9275
2018-03-16 13:26:06
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15512 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Đã nhận lớp Xem
6 PHẠM THỊ THU TRANG
Hiện là: Thạc sỹ
*** *** 7905
2018-03-16 11:54:09
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh,Tiếng việt,Báo bài Lớp 3 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 3,600,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
15515 Chuyển khoản
30% = 1,080,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
7 PHẠM THỊ THU TRANG
Hiện là: Thạc sỹ
*** *** 7905
2018-03-16 11:41:33
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh,Tiếng việt Lớp 2 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,600,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15509 Chuyển khoản
30% = 480,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
8 PHẠM THỊ THU TRANG
Hiện là: Thạc sỹ
*** *** 7905
2018-03-16 11:40:43
Cần gia sư dạy môn Ngữ văn Lớp 6 ở H. Nam Tân Uyên,Bình Dương
Lương: 1,440,000 đ
Đã đăng ký: 3 Gia sư
15473 Chuyển khoản
30% = 432,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
9 TIÊU VÕ HỒNG HÂN
Hiện là: Sinh viên
*** *** 3190
2018-03-15 23:48:18
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh,Tiếng việt,Báo bài Lớp 4 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15503 Chuyển khoản
30% = 360,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
10 TRẦN VĂN HIỀN
Hiện là: Cử nhân
*** *** 2488
2018-03-15 21:28:01
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh,Tiếng việt Lớp 2 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,600,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15509 Chuyển khoản
30% = 480,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
11 HÀ ĐÌNH TUẤN ANH
Hiện là: Cử nhân
*** *** 7719
2018-03-15 13:56:25
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý Lớp 9 ở H. Bến Cát,Bình Dương
Lương: 1,680,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
15493 Chuyển khoản
30% = 504,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
12 TRẦN HUỲNH YẾN PHỤNG
Hiện là: Sinh viên
*** *** 6926
2018-03-15 11:21:42
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh,Tiếng việt Lớp 2 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,600,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15509 Chuyển khoản
30% = 480,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
13 LÊ THỊ THU TRANG
Hiện là: Giáo viên
*** *** 1916
2018-03-15 10:48:32
Cần gia sư dạy môn Luyện thi IELTS Lớp ngoại ngữ ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 3,200,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
15511 Chuyển khoản
25% = 800,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
14 NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
Hiện là: Giáo viên
*** *** 5507
2018-03-14 20:56:36
Cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 1,200,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15512 Tới trung tâm
35% = 420,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
15 VI VĂN LƯƠNG
Hiện là: Giáo viên
*** *** 8813
2018-03-14 19:41:21
Cần gia sư dạy môn Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh Lớp 9 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 3,600,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15504 Chuyển khoản
30% = 1,080,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
16 PHẠM THỊ THU TRANG
Hiện là: Thạc sỹ
*** *** 7905
2018-03-14 17:56:58
Cần gia sư dạy môn Toán,Vật lý,Ngữ văn,Tiếng Anh Lớp 7 ở TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương
Lương: 2,400,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15499 Chuyển khoản
30% = 720,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
17 DƯƠNG NGỌC BÁCH
Hiện là: Cử nhân
*** *** 2921
2018-03-14 17:51:55
Cần gia sư dạy môn Toán,Hóa học Lớp 12 ở H. Nam Tân Uyên,Bình Dương
Lương: 2,400,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15507 Chuyển khoản
30% = 720,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
18 PHAN TRIỆU THÀNH
Hiện là: Cử nhân
*** *** 9107
2018-03-14 15:26:03
Cần gia sư dạy môn Toán,Hóa học Lớp 12 ở H. Nam Tân Uyên,Bình Dương
Lương: 2,400,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15507 Chuyển khoản
30% = 720,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
19 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
Hiện là: Sinh viên
*** *** 7444
2018-03-14 00:34:36
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh,Tiếng việt Lớp 2 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,600,000 đ
Đã đăng ký: 4 Gia sư
15509 Chuyển khoản
30% = 480,000 vnđ
Đủ điều kiện Xem
20 NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Hiện là: Sinh viên
*** *** 5111
2018-03-13 19:11:01
Cần gia sư dạy môn Toán,Tiếng Anh,Tiếng việt,Báo bài Lớp 1 ở TX. Thuận An,Bình Dương
Lương: 1,600,000 đ
Đã đăng ký: 2 Gia sư
15495 Chuyển khoản
30% = 480,000 vnđ
Chờ xét duyệt Xem