Thỏa Thuận Cộng Tác

Vì quyền lợi và uy tín lâu dài của các bên Cộng tác viên Gia Sư, Giáo viên đọc kỹ Thỏa thuận cộng tác trước khi nhận lớp. Trung Tâm Gia Sư Mỹ Đức và Cộng tác viên Gia Sư cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung và điều khoản thỏa thuận dưới đây.

Giải thích từ ngữ:

 • Trung tâm Gia Sư Mỹ Đức: được gọi là Gia Sư Mỹ Đức
 • Cộng tác viên Gia Sư, Giáo viên: được gọi chung là Gia Sư
 • Phụ huynh/ học viên/ học sinh/ Khách Hàng: là bên có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ Gia Sư

ĐIỀU 1: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BÊN

Các Bên đồng ý thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận cộng tác này, nhằm cung cấp dịch vụ gia sư phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“Dịch Vụ Gia Sư”) tới tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ (“Khách Hàng”). Theo đó, Gia Sư Mỹ Đức sẽ chịu trách nhiệm quảng bá, giới thiệu Dịch Vụ Gia Sư nhằm tìm kiếm các Khách Hàng tiềm năng, đồng thời, Gia Sư Mỹ Đức sẽ làm việc trực tiếp với các Khách Hàng này để tư vấn, hướng dẫn Khách Hàng các vấn đề liên quan đến Dịch Vụ và đại diện cho Gia Sư thỏa thuận với Khách Hàng. Gia Sư Mỹ Đức sẽ thông báo cho Gia Sư về các yêu cầu cụ thể của Khách Hàng để Gia Sư cân nhắc; trong trường hợp đồng ý với các yêu cầu kể trên, Gia Sư sẽ tiến hành cung cấp Dịch Vụ Gia Sư theo các điều khoản, điều kiện đã thỏa thuận với Khách Hàng.

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ CỦA GIA SƯ MỸ ĐỨC

2.1. Gia Sư Mỹ Đức có trách nhiệm cung cấp cho Gia Sư thông tin chính xác tên, số điện thoại, địa chỉ gia đình và hẹn lịch dạy cho Gia Sư khi Các Bên đồng ý Thỏa thuận này.

2.2. Khi có yêu cầu hoàn phí của Gia Sư, Gia Sư Mỹ Đức có nghĩa vụ hoàn phí cho Gia Sư theo Điều 5 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA GIA SƯ

3.1. Trước khi nhận lớp, Gia Sư phải nộp đủ số tiền phí nhận lớp tương đương mức % (được ghi rõ từng lớp) lương tháng đầu (tính theo thỏa thuận ban đầu với gia đình) cho Gia Sư Mỹ Đức.

Gia sư sinh viên thuộc 1 trong những trường hợp sau được giảm từ 50% hoặc miễn hoàn toàn 100% phí nhận lớp & được tạo mọi điều kiện nhận lớp phù hợp:

– Bị tàn tật/khuyết tật. (miễn phí 100%)

– Mồ côi cả cha lẫn mẹ. (miễn phí 100 %)

– Người dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa (theo ĐKHK thường trú). (miễn phí 50%)

– Thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. (miễn phí 50%)

Yêu cầu: có giấy chứng nhận/xác nhận của cơ quan thẩm quyền/nhà trường đang theo học, phải có thành tích học tập & hạnh kiểm tốt.

3.2. Gia Sư có nghĩa vụ đến gặp Khách Hàng đúng lịch hẹn. Khi xảy sự thay đổi như: lùi thời gian học, thay đổi địa điểm học, hay bất cứ sự kiện hoặc lí do nào khác khiến cho Gia Sư không thể đến gia đình đúng lịch hẹn Gia Sư phải báo cho Gia Sư Mỹ Đức trong vòng 24h.

3.3. Khi không thể nhận được lớp vì bất kỳ lý do gì, Gia Sư không được tự ý giới thiệu cho người khác. Các trường hợp gian dối, không trung thực khác nếu xảy ra, Gia Sư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

3.4. Khi đến gặp Khách Hàng, chủ động xuất trình Giấy giới thiệu, CMND, thẻ sinh viên, thẻ giáo viên hoặc Quyết Định/ giấy chứng nhận giáo viên đang công tác, bằng cấp và các chứng chỉ (nếu có) mà không phải đợi yêu cầu.

3.5. Gia Sư trước khi đi dạy có nghĩa vụ chuẩn bị đủ tài liệu giảng dạy, giáo án, bài kiểm tra kiến thức học sinh. Khi đi dạy có nghĩa vụ đến đúng giờ. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, tác phong đúng mực, đứng đắn, nghiêm trang. Ngôn từ nghiêm túc, có văn hóa.

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI CỦA CÁC BÊN

4.1. Gia Sư được Gia Sư Mỹ Đức cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về học viên và phụ huynh. Gia Sư được nhận 100% lương hàng tháng theo thỏa thuận ban đầu với gia đình học sinh; được nhận tiền thưởng và các khoản hỗ trợ khác của gia đình học sinh nếu có.

4.2. Affiliate (tiếp thị liên kết)

–  Gia Sư giới thiệu Lớp cho Gia Sư Mỹ Đức và lớp được kết nối thành công, Gia Sư sẽ hưởng 50% phí nhận lớp của lớp đó. Số tiền này sẽ được thanh toán cho Gia Sư sau khi lớp được xác nhận là thành công trên hệ thống của Gia Sư Mỹ Đức (29 ngày kể từ ngày Gia Sư bắt đầu dạy). Gia Sư có thể theo dõi trạng thái lớp và số tiền được hưởng từ việc giới thiệu lớp cho Gia Sư Mỹ Đức trực quan trên hệ thống của Gia Sư Mỹ Đức.

–  Gia Sư giới thiệu Gia Sư nhận lớp dạy và lớp được kết nối thành công, Gia Sư sẽ hưởng 10% phí nhận lớp của lớp đó. Số tiền này sẽ được thanh toán cho Gia Sư sau khi lớp được xác nhận là thành công trên hệ thống của Gia Sư Mỹ Đức (29 ngày kể từ ngày Gia Sư bắt đầu dạy). Gia Sư có thể theo dõi trạng thái lớp và số tiền được hưởng từ việc giới thiệu lớp cho Gia Sư Mỹ Đức trực quan trên hệ thống của Gia Sư Mỹ Đức.

Lưu ý: không phân biệt gia sư được giới thiệu nhận lớp dạy đã là thành viên hay gia sư mới.

ĐIỀU 5: HOÀN TRẢ PHÍ NHẬN LỚP

5.1. Gia Sư Mỹ Đức sẽ không hoàn lại phí nhận lớp cho Gia Sư trong các trường hợp sau:

 1. Gia Sư sử dụng bằng cấp, chứng chỉ, thẻ sinh viên/ giáo viên giả; cung cấp sai thông tin về nhân thân, trình độ học vấn và các thành tích trên hệ thống của Gia Sư Mỹ Đức;
 2. Gia Sư không trung thực khi cung cấp thông tin về việc hủy lớp;
 3. Gia Sư tự ý bỏ lớp, tự ý thay đổi lịch học, tự ý đề nghị thay đổi mức lương, tác phong không nghiêm túc, đi dạy không đúng giờ, xin nghỉ nhiều, dạy sai kiến thức, dạy không tập trung, làm việc riêng trong lúc dạy (sử dụng điện thoại nhắn tin, lướt web, facebook…);
 4. Gia Sư vi phạm một hay nhiều nghĩa vụ được quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

5.2. Trong trường hợp Gia Sư chấm dứt cung cấp Dịch Vụ, thời gian kể từ ngày được Gia Sư Mỹ Đức cung cấp thông tin liên lạc của Khách Hàng (“Ngày Nhận Lớp”)

 1. Từ 0-7 ngày: Gia Sư Mỹ Đức sẽ hoàn lại 80% phí nhận lớp.
 2. Từ 8-14 ngày: Gia Sư Mỹ Đức sẽ hoàn lại 50% phí nhận lớp.
 3. Từ 15 ngày: Không hoàn phí

5.3. Trong trường hợp Khách Hàng huỷ bỏ Dịch Vụ, thời gian kể từ ngày được Gia Sư Mỹ Đức cung cấp thông tin liên lạc của Khách Hàng (“Ngày Nhận Lớp”)

 1. Gia Sư đã cung cấp Dịch Vụ trong 07 (bảy), Gia Sư Mỹ Đức sẽ hoàn lại 100% (một trăm phần trăm) phí nhận lớp.
 2. Gia Sư đã cung cấp Dịch Vụ từ 08 (tám) đến 14 (mười bốn), Gia Sư Mỹ Đức sẽ hoàn lại 80% (tám mươi phần trăm) phí nhận lớp.
 3. Gia Sư đã cung cấp Dịch Vụ từ 15 (mười lăm) đến 28 (hai mươi tám), Gia Sư Mỹ Đức sẽ hoàn lại 50% (năm mươi phần trăm) phí nhận lớp vào tài khoản Gia Sư trên hệ thống;
 4. Gia Sư đã cung cấp Dịch Vụ từ 29 (hai mươi chín), Gia Sư Mỹ Đức không hoàn lại phí nhận lớp cho Gia Sư.

5.4. Tiền hoàn phí, Gia Sư có thể yêu cầu chuyển khoản, nhận tiền mặt hoặc lưu lại để nhận lớp mới.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

6.1. Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh và được giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6.2. Các Bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ các điều khoản tại Thoả thuận này. Các nội dung không được có trong Thoả thuận này được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

6.3. Thỏa thuận này được công khai trên Website/ứng dụng giasumyduc & dạng file PDF Gia Sư có thể tải về làm cơ sở để bảo vệ quyền lợi của các bên khi xảy ra tranh chấp.

Danh sách so sánh

So sánh